IAMAI, z.s.

Mezinárodní asociace instruktorů bojových umění. Vznikla na základě dlouholeté spolupráce komunity instruktorů zabývající se rozvojem bojových umění a sportu. Základním cílem a motivací našeho společenství je neustálý rozvoj dovedností na cestě bojovníka a snaha předávat zkušenosti všem milovníkům bojových umění.

Pořádáme kurzy, semináře a workshopy

Zaměřujeme se na:

  • Pohybový rozvoj.
  • Mentální rozvoj.
  • Měkké techniky.
  • Tvrdé techniky.
  • Techniky ovládání.
  • Techniky dýchání.
  • Individuální rozvoj.

Spolupracujeme: